2022-04-27 06:00Pressmeddelande

SGI ger bidrag för skredsäkring i Lilla Edet

Ballsered och Åsbräcka i Lilla Edets kommun får sammanlagt 4,6 miljoner kronor i bidrag för att fortsätta sitt arbete med skredsäkring.

Risken för skred längs Göta älv är stor och man bedömer att den kommer att öka på grund av klimatförändringar. Därför delar Statens geotekniska institut (SGI) ut statsbidrag för åtgärder som kan minska risken.

Nu beviljas Ballsered 2,2 miljoner kronor för att fortsätta sitt arbete med skredsäkring och Åsbräcka 2,4 miljoner kronor. Med hjälp av bidragen kommer Lilla Edets kommun kunna påbörja det utrednings- och förberedelsearbete, så kallad projektering, som görs innan man börjar med en skredsäkrande åtgärd.

Bidraget täcker alla de utgifter som Lilla Edets kommun räknat med att projekteringen kostar. Varken kommun, eller fastighetsägare, behöver därför bekosta något.

Bakgrund:
Regeringen har gett Statens geotekniska institut uppgiften att minska risken för ras och skred längs älven. Detta arbete görs genom Delegationen för Göta älv som bland annat tar fram kunskap om områden längs älven, planerar arbetet med skredsäkring och bedömer vilka skredsäkrande insatser som ska få statliga bidrag. Läs mer om skredsäkring längs Göta älv https://www.sgi.se/gotaalv

Kontaktpersoner:
Per Bolin, Statens geotekniska institut, chef sekretariatet för Göta älv. Tel: 070-9730145. Mejl: per.bolin@sgi.se
Karin Holmström, Lilla Edets kommun, chef sektor samhälle. Tel: 0520-65 96 98. Mejl: karin.holmstrom@lillaedet.seOm Statens geotekniska institut

Statens geotekniska institut (SGI) är en expertmyndighet. Vi arbetar för ett säkert, effektivt och hållbart byggande och ett hållbart användande av mark och naturresurser. I våra uppgifter ingår att förebygga jordskred, ras och stranderosion. Vi arbetar också med att ta fram ny kunskap och nya metoder för att sanera förorenade områden. Dessutom bidrar vi till arbetet med att nå de nationella miljökvalitetsmålen. De miljömål som framför allt berör vår verksamhet är God bebyggd miljö och Giftfri miljö.


Kontakt

Therese Ekstrand Amaya
Kommunikatör
Therese Ekstrand Amaya