Statens geotekniska institut


På säker grund för hållbar utveckling

Nyheter

Om oss i media

Twitter

Om Statens geotekniska institut

Statens geotekniska institut (SGI) är en expertmyndighet som arbetar för ett säkert, effektivt och hållbart byggande och ett hållbart användande av mark och naturresurser. I våra uppgifter ingår att förebygga jordskred, ras och stranderosion. SGI arbetar också med att ta fram nya metoder för att sanera förorenade områden. SGI tillhör Miljödepartementet och har cirka 100 medarbetare. Huvudkontoret ligger i Linköping och vi har kontor i Stockholm, Göteborg och Malmö.

Kontaktpersoner

Sara Eriksson
Kommunikationschef
Sara Eriksson
Therese Ekstrand Amaya
Kommunikatör
Therese Ekstrand Amaya
Mirja Kalms
Kommunikatör
Mirja Kalms