Statens geotekniska institut


Pressrum

Senaste nyheterna

Om oss i media

X

Om Statens geotekniska institut

Statens geotekniska institut (SGI) är en expertmyndighet som arbetar för ett säkert, effektivt och hållbart byggande och ett hållbart användande av mark och naturresurser. I våra uppgifter ingår att förebygga jordskred, ras och stranderosion. SGI arbetar också med att ta fram nya metoder för att sanera förorenade områden. SGI tillhör Miljödepartementet och har cirka 100 medarbetare. Huvudkontoret ligger i Linköping och vi har kontor i Stockholm, Göteborg och Malmö.

Kontaktpersoner

Susanne Karlsson
Kommunikationschef
Susanne Karlsson
Therese Ekstrand Amaya
Kommunikatör
Therese Ekstrand Amaya
Mirja Kalms
Kommunikatör
Mirja Kalms