2022-08-18 06:05Pressmeddelande

Pressinbjudan: Informationsresa om skred längs Göta älv

Göta älv. Foto: Mikael SvenssonGöta älv. Foto: Mikael Svensson

Göta älv är ett av de områden i Sverige som har hög risk för jordskred. I takt med klimatförändringarna bedöms skredrisken också öka. Den 23 augusti arrangerar Statens geotekniska institut och Delegationen för Göta älv en båtresa längs älven för att informera om skredrisk och åtgärder. Bland annat deltar klimat- och miljöminister Annika Strandhäll. Media är inbjuden att närvara.

Tidigare i veckan presenterade Statens geotekniska institut (SGI) en fördjupad analys som visade att omkring sex gånger fler ras och skred är att vänta fram till år 2100, som följd av den pågående klimatförändringen. De direkta skadekostnaderna beräknas kunna bli så mycket som 500 miljoner kronor per år.

Regeringen har gett SGI uppdraget att minska risken för skred längs Göta älv. Arbetet görs  tillsammans med Delegationen för Göta älv, där berörda kommuner och myndigheter är representerade.

Den 23 augusti arrangeras en informationsresa längs utmed älven. Då kommer olika klimatanpassningsåtgärder som gjorts för att förhindra skred att presenteras, samt möjliga framtida åtgärder. Syftet med resan är att personer som arbetar med frågor som berör områden runt Göta älv ska få ökad kunskap om skredrisken. Inbjudna är bland annat beslutsfattare och tjänstemän på kommuner längs älven.

Media är välkommen att ta del av informationen

Tid:  23 augusti 2022, klockan 12.30- 15.30
Plats: Påstigning och avstigning i Lilla Edets sluss, Ljungskilevägen 23, Lilla Edet. Det går inte att kliva av längs med vägen.
Intresseanmälan: Senast fredag 19 augusti klockan 14.00. Mejla kommunikation@sgi.se Då föredragen hålls på en båt finns ett begränsat antal platser.

 

Program:

12.30 Ombordstigning på M/S Elfkungen, slussen i Lilla Edet.
Inledningstal av Johan Anderberg, generaldirektör, Statens geotekniska institut (SGI).
Tal av klimat- och miljöminister Annika Strandhäll.
Per Bolin, SGI, berättar om Delegationen för Göta älv, hur skred uppstår och det arbete med skredsäkring som görs i Götaälvdalen.

14.00 Anländer till Trollhättan (ingen avstigning).
Lars Johansson på Trafikverket berättar om de alternativ som valts för nya slussar i Lilla Edet och Trollhättan samt om de utmaningar man står inför.
Per Danielsson, SGI. Om SGI:s arbete med naturanpassade erosionsskydd i syfte att hindra stranderosion. 

15.30 Avstigning i Lilla Edet.

Eventuella förändringar kan ske i programmetOm Statens geotekniska institut

Statens geotekniska institut (SGI) är en expertmyndighet. Vi arbetar för ett säkert, effektivt och hållbart byggande och ett hållbart användande av mark och naturresurser. I våra uppgifter ingår att förebygga jordskred, ras och stranderosion. Vi arbetar också med att ta fram ny kunskap och nya metoder för att sanera förorenade områden. Dessutom bidrar vi till arbetet med att nå de nationella miljökvalitetsmålen. De miljömål som framför allt berör vår verksamhet är God bebyggd miljö och Giftfri miljö.


Kontakt

Therese Ekstrand Amaya
Kommunikatör
Therese Ekstrand Amaya