2023-08-30 08:54Pressmeddelande

Sök medel för teknikutveckling inom förorenade områden

Hand som gräver

Nu är SGI:s utlysning av forskningsmedel inom Tuffo (Teknikutveckling och forskning inom förorenade områden) öppen. Här kan du som är forskare i samarbete med andra aktörer söka medel för teknikutvecklings- och forskningsprojekt för effektivare saneringsmetoder.  

Totalt kan SGI bevilja runt 13 miljoner kronor till de forskningsprojekt som bäst bedöms bidra till Tuffos syfte och mål, som är att hitta åtgärdslösningar som kan bidra till effektivare och snabbare sanering av förorenade områden. Sista dagen att skicka in ansökan för steg 1 är 9 november klockan 15.00.

Matchmakingmöte för att hitta partners

Den som söker samverkanspartners eller är intresserad av forskningsprojekt inom Tuffos utlysningsområde är välkommen på matchmakingmöte den 7 november i Stockholm. Mer information hittar du på SGI:s hemsida inom kort.

Inriktningen för utlysningen samt villkor och utlysningsdokument finns på SGI:s hemsida.

För ytterligare information, kontakta:

Carolina Ersson, programansvarig för Tuffo på SGI, tel: 013-20 18 61.

 


Om Statens geotekniska institut

Statens geotekniska institut (SGI) är en expertmyndighet. Vi arbetar för ett säkert, effektivt och hållbart byggande och ett hållbart användande av mark och naturresurser. I våra uppgifter ingår att förebygga jordskred, ras och stranderosion. Vi arbetar också med att ta fram ny kunskap och nya metoder för att sanera förorenade områden. Dessutom bidrar vi till arbetet med att nå de nationella miljökvalitetsmålen. De miljömål som framför allt berör vår verksamhet är God bebyggd miljö och Giftfri miljö.