1-01-01 00:00Pressmeddelande

SGI mäter vid Ångermanälven - Hur påverkar grundvattennivåerna risken för skred?

Pressinbjudan Hur påverkar förändrade grundvattennivåer risken för ras och skred vid Ångermanälven? Statens geotekniska institut, SGI, genomför nu mätningar i Sollefteå för att få svar på den frågan. Mätningarna ingår i förstudien till en kommande skredriskkartering längs älven. Statens geotekniska institut kartlägger skredriskerna längs med flera större vattendrag i Sverige, för att möta ett förändrat klimat och varierade vattenflöden. Varje utredning har unika förutsättningar. Vad gäller Ångermanälven krävs en annan metodik än tidigare, bland annat för att prognosticera grundvattennivåer. SGI tittar på möjligheten att mäta negativa portryck (vattnets tryck i jordens porer) och göra prognoser utifrån dessa mätningar. SGI mäter sedan 2009 portryck i Sollefteå. I mars påbörjas ytterligare portrycksmätningar. Fyra centimeter breda hål kommer att borras ned till två, fyra respektive sex meters djup. I botten av hålet placeras en givare. Portrycket mäts sedan två gånger varje dygn och data skickas automatiskt till en server. Personal från SGI är på plats tillsammans med entreprenörer för att utföra installationen. Delvis ny utrustning används vid undersökningen. Den geotekniska fältundersökningen är en del av förstudien till skredriskkarteringen längs Ångermanälven. Massmedia är välkomna att besöka mätplatsen Tid och plats: Tisdagen den 22 mars 2016 klockan 13.30. Samling på Nipuddsvägen 22-24, Remslemon i Sollefteå.   För frågor angående tid och plats samt frågor om förstudien, kontakta: Rebecca Bertilsson, geotekniker vid SGI, tfn: 013-20 18 13, 070-973 01 34, e-post: rebecca.bertilsson@swedgeo.se För övergripande frågor om arbetet med skredriskkartering, kontakta: Karin Bergdahl, uppdragsledare, tel: 031-749 65 81, e-post: karin.bergdahl@swedgeo.se


Om Statens geotekniska institut