2023-04-26 06:05Pressmeddelande

SGI delar ut 7,2 miljoner kronor till skredsäkring i Lilla Edet

Göta älv vid Lilla EdetLängs med Göta älv finns det risk för jordskred. I Lilla Edets kommun arbetar man på flera platser med att minska risken. Foto: Torbjörn Thuresson, SGI

Lilla Edets kommun får bidrag för att i två områden fortsätta arbetet med att minska risken för skred.

Vid området Smörkullen är det i dag hög risk för skred och det behövs stabilitetshöjande åtgärder. Därför ger Statens geotekniska institut, SGI, nästan fem miljoner i bidrag till en åtgärd som består av ett avlastningsschakt. Avlastningsschaktet kommer att höja stabiliteten i området.

Vid området Ivarslund behövs planering och förberedelser, så kallad projektering, innan det går att börja med en skredsäkrande åtgärd. För projektering vid Ivarslund tilldelas Lilla Edets kommun 2,2 miljoner kronor. Åtgärden vid Ivarslund förväntas så småningom bli en avschaktning av en slänt.

Bakgrund:
Regeringen har gett Statens geotekniska institut uppgiften att minska risken för ras och skred längs älven. Detta arbete görs tillsammans med Delegationen för Göta älv som bland annat tar fram kunskap om områden längs älven, planerar arbetet med skredsäkring och bedömer vilka skredsäkrande insatser som ska få statliga bidrag. Läs mer om skredsäkring längs Göta älv https://www.sgi.se/gotaalv

Kontaktpersoner:
Per Bolin, Statens geotekniska institut, chef sekretariatet för Göta älv. Tel: 070-9730145. Mejl: per.bolin@sgi.se 

Karin Holmström, Lilla Edets kommun, chef sektor samhälle. Tel: 0520-65 96 98. Mejl: karin.holmstrom@lillaedet.se Om Statens geotekniska institut

Statens geotekniska institut (SGI) är en expertmyndighet. Vi arbetar för ett säkert, effektivt och hållbart byggande och ett hållbart användande av mark och naturresurser. I våra uppgifter ingår att förebygga jordskred, ras och stranderosion. Vi arbetar också med att ta fram ny kunskap och nya metoder för att sanera förorenade områden. Dessutom bidrar vi till arbetet med att nå de nationella miljökvalitetsmålen. De miljömål som framför allt berör vår verksamhet är God bebyggd miljö och Giftfri miljö.


Kontakt

Therese Ekstrand Amaya
Kommunikatör
Therese Ekstrand Amaya