2017-06-30 11:00Pressmeddelande

Seminarium i Almedalen om klimatförändringens konsekvenser: Ska vi skydda eller överge vår bebyggelse?

Hav vågor klipporFotograf/Källa: Scandinav/Nicklas Blom

Det byggs som aldrig förr och samtidigt skapar klimatförändringen med stigande havsnivå nya förutsättningar för att bygga på marken. Hur länge kan vi bo och bygga på kustnära mark som visar på stora risker i ett föränderligt klimat? Det är frågor som diskuteras med miljöminister Karolina Skog vid ett SGI-seminarium i Almedalen.

–Statens geotekniska institut, SGI har nyligen tagit fram en nationell handlingsplan för hur markbyggandet kan anpassas till ett klimat som förändras, säger Åsa-Britt Karlsson, SGI:s  generaldirektör.

Handlingsplanen visar på ett tydligt behov av klimatanpassade lösningar tillsammans med kompetensutveckling om klimatförändringens effekter på markförhållanden – frågor som vi kommer ta upp på vårt Almedalsseminarium.

Vid seminariet presenterar Trelleborgs kommun hur de hanterar en ökad risk för översvämningar och ändrade markförhållanden för att skapa attraktiva livsmiljöer. Dessutom kommer Sveriges Byggindustrier att belysa hur de ser på kompetensförsörjningen inom byggbranschen vad gäller klimatanpassade lösningar.

SGI redogör för hoten mot dagens bebyggelse – behöver vi planera för reträtt och i så fall när?

Seminariet leds av Åsa-Britt Karlsson.

Välkomna att delta vid seminariet som äger rum tisdagen den 4 juli kl 11.00-12.00.
Plats: fartyget Ocean Surveyor, kajplats 1 i Visby hamn.

För mer information kontakta strateg klimatanpassning Kerstin Konitzer på tel 0730-47 66 34 eller kommunikationsansvarig Per Samuelson tel 0709-73 01 52  


Om Statens geotekniska institut

Statens geotekniska institut (SGI) är en expertmyndighet. Vi arbetar för ett säkert, effektivt och hållbart byggande och ett hållbart användande av mark och naturresurser. I våra uppgifter ingår att förebygga jordskred, ras och stranderosion. Vi arbetar också med att ta fram ny kunskap och nya metoder för att sanera förorenade områden. Dessutom bidrar vi till arbetet med att nå de nationella miljökvalitetsmålen. De miljömål som framför allt berör vår verksamhet är God bebyggd miljö och Giftfri miljö.