2023-09-05 10:37Pressmeddelande

Se Kalmarbornas visioner för hur vi anpassar oss till ett stigande hav

Konstkiosk i KalmarKonstkiosk

Lördagen 9 september står dörren till Konstkiosk i Sylvanderparken öppen för sista gången. Under sommaren har allmänheten haft möjlighet att besöka Konstkiosk för att diskutera hur vi kan anpassa oss till ett stigande hav och förändrat klimat, där frågorna burits fram av både konst och vetenskap. Nu har vi samlat ihop allmänhetens visioner och kommer presentera dem.

Konstkiosk och forskningsprojektet Coala kommer på avslutningsdagen visa ett urval av konstnärliga gestaltningar och kartor som ställts ut under sommaren och genomföra en happening. Vidare kommer vi presentera reflektioner från sommarens besökare kring flexibla lösningar och vilka värden som kan skapas för människor och naturen när havet stiger.

− Det vi har märkt under sommaren med Konstkiosk är att det verkar finns ett behov av att skapa en plats för Kalmarbor och andra att diskutera hur man kan leva och bo i framtidens klimat.  Flera medborgare har också kommit och undrat varför man bygger så nära vattnet och i riskområden, säger Lisa Van Well projektledare.

Välkommen denna sista helg att ta del av konst och vetenskap och att ge dina egna reflektioner på klimatanpassning.  På plats bjuds det också på dricka och snacks.

Tid: Lördag 9 september klockan 12.00-16.00, Konstkiosk genomför en happening vid klockan 14.00.

Plats: Sylvanderparken i Kalmar

Länk till Coalaprojektet.

Länk till Konstkiosk.

Kontakt

Lisa Van Well, projektledare och forskare vid SGI, lisa.vanwell@sgi.se , 08-578 455 11

Mirja Kalms, kommunikatör vid SGI, mirja.kalms@sgi.se, 013-20 18  08


Om Statens geotekniska institut

Statens geotekniska institut (SGI) är en expertmyndighet. Vi arbetar för ett säkert, effektivt och hållbart byggande och ett hållbart användande av mark och naturresurser. I våra uppgifter ingår att förebygga jordskred, ras och stranderosion. Vi arbetar också med att ta fram ny kunskap och nya metoder för att sanera förorenade områden. Dessutom bidrar vi till arbetet med att nå de nationella miljökvalitetsmålen. De miljömål som framför allt berör vår verksamhet är God bebyggd miljö och Giftfri miljö.