2018-05-18 11:48Pressmeddelande

Nu startar arbetet med att minska risken för ras och skred längs Göta älv

null

Linköping den 18 maj 2018 Statens geotekniska institut, SGI, har fått i uppdrag av regeringen att inrätta en delegation för Göta älv. Tisdagen den 22 maj träffas de 13 kommuner, myndigheter och andra intressenter som ingår i delegationen vid ett första möte i Göteborg. Göta älv är det mest skredbenägna vattendraget i landet. Längs älven finns det områden som har hög skredrisk och riskerna kommer också att öka i ett förändrat klimat. Klimatförändringen innebär att cirka 25 procent av de kartlagda områdena kommer att få en högre risknivå fram till år 2100, om inga åtgärder vidtas. Uppdraget från regeringen är att minska risken för ras och skred längs med älven. Delegationen för Göta älv träffas nu för första gången. Delegationens uppgift blir att tillföra kunskaper om områdena längs älven, bidra till planeringen av arbetet och hjälpa till att bedöma vilka ras- och skredsäkrande insatser som ska prioriteras för att få statliga bidrag. Under 2018 finns det 40 miljoner kronor i bidrag, under 2019 drygt 90 miljoner. Kommunerna kommer att kunna söka bidragen.   Media inbjuds till en pressinformation om delegationens arbete. Plats: Radisson Blu Scandinavia Hotel, Södra Hamngatan 59, Göteborg mellan kl 09.00 och 09.45 tisdagen den 22 maj. Vid informationen deltar SGI:s generaldirektör Åsa-Britt Karlsson och forskningschef David Bendz. Frågor? Kontakta pressansvarig Per Samuelson på tel 0709-73 01 52. Anmälan till pressinformationen senast kl 16.00 måndagen den 21 maj till per.samuelson@swedgeo.se Välkomna! Om Statens geotekniska institut Statens geotekniska institut (SGI) är en expertmyndighet som arbetar för ett säkert, effektivt och hållbart byggande och ett hållbart användande av mark och naturresurser. I våra uppgifter ingår att förebygga jordskred, ras och stranderosion. SGI arbetar också med att ta fram nya metoder för att sanera förorenade områden. SGI tillhör Miljö- och energidepartementet och har cirka 90 medarbetare. Huvudkontoret ligger i Linköping och vi har kontor i Stockholm, Göteborg och Malmö. Webben: www.swedgeo.se Twitter: https://twitter.com/geotekniska Linkedin: https://www.linkedin.com/company/swedish-geotechnical-institute                   


Om Statens geotekniska institut