1-01-01 00:00Pressmeddelande

Mera forskningsmedel för åtgärder mot förorenad mark

Årets utlysning inom utvecklingsprogrammet Tuffo har höjts till tio miljoner kronor. – Vi tror att höjningen leder till fler beviljade forskningsprojekt för sanering än förra året, säger Sara Holmström, programansvarig för Tuffo på Statens geotekniska institut, SGI. Utlysningen inom Tuffo (Teknikutveckling och forskning inom förorenade områden) öppnas den 1 november och är inriktad mot nya, innovativa lösningar inom ämnesområdet förorenade områden. Forskare kan söka medel, men projekten ska genomföras tillsammans med branschen i nära anknytning till pågående, eller potentiella, efterbehandlingsprojekt. Syftet är att stimulera forskning som medverkar till hållbara åtgärder, ökad saneringstakt samt minskad andel schakt, muddring och deponering. Förorenade byggnader omfattas inte av utlysningen. SGI räknar med att mellan 3 och 5 projekt kan få forskningsmedel, jämfört med 2 till 4 förra året. Utlysningen specificerar inte vilken typ av föroreningar eller verksamhet som bidragit till föroreningen. Det är upp till den sökande att ge argument för varför det föreslagna projektet kommer att bidra till en lösning och till samhällsnytta. För detta är förankringen i branschens behov viktig. – Genom Tuffo finansierar SGI behovsgrundad forskning som ska identifiera och demonstrera praktiskt tillämpbara lösningar inom området, säger Sara Holmström. Frågeställningarna är generellt sett komplexa. Det krävs därför kompetens och erfarenhet från olika aktörer så att vi kan utveckla konkreta lösningar som verkligen kan komma till användning. Utlysningen är öppen till 14 december 2017. Ansökningar och utvärdering görs i två steg, där Steg 1 omfattar idéskisser och Steg 2 fullständiga ansökningar. Av inkomna idéskisser väljs ett antal ut och sökande bjuds in att skriva en fullständig ansökan. För mera information: Sara Holmström, programansvarig, 013-201845, sara.holmstrom@swedgeo.se Mer information om utlysningen: http://www.swedgeo.se/sv/kunskapscentrum/tuffo-teknikutveckling-fororenade-omraden/ Om Statens geotekniska institut Statens geotekniska institut (SGI) är en expertmyndighet som arbetar för ett säkert, effektivt och hållbart byggande och ett hållbart användande av mark och naturresurser. I våra uppgifter ingår att förebygga jordskred, ras och stranderosion. SGI arbetar också med att ta fram nya metoder för att sanera förorenade områden. SGI tillhör Miljö- och energidepartementet och har cirka 90 medarbetare. Huvudkontoret ligger i Linköping och vi har kontor i Stockholm, Göteborg och Malmö. Webben: www.swedgeo.se Twitter: https://twitter.com/geotekniska Linkedin:https://www.linkedin.com/company/swedish-geotechnical-institute


Om Statens geotekniska institut