1-01-01 00:00Pressmeddelande

Många vill bo strandnära men vatten kan innebära ett hot

Strandnära områden är av stor betydelse för samhället och många människor vill bygga och bo nära vatten. Men samtidigt kan hav och vattendrag vara ett hot och innebära risker för ras, skred, erosion och översvämning. Detta och mer kommer diskuteras på årets Kustmöte i Göteborg 4-5 november 2015. Statens geotekniska institut, SGI och Erosionsskadecentrum bjuder in till den årliga konferensen om strandnära områden, Kustmöte. – På programmet finns kommuner som berättar om sitt arbete, regioner som visar exempel, och universitet som visar sin pågående forskning och utveckling i strandnära områden, säger Per Danielsson, som är nationellt ansvarig för stranderosionsfrågor vid SGI. Naturstyrelsen i Danmark kommer också för att visa sin webbaserade klimatportal.   Göteborg är en storstadsregion med stora utmaningar i ett förändrat klimat, med en högt exploaterad kuststräcka och stora naturvärden. Under konferensens sista dag hålls en exkursion till bl a Göta älv och Säveån, två erosionsdrabbade vattendrag. Massmedia inbjudes att närvara vid Kustmötet som hålls på Chalmers Conference Centre i Göteborg den 4-5 november 2015. (Se program: http://www.swedgeo.se/sv/kunskapscentrum/kurser-och-seminarier/aktuella-kurser/kustmote-2015/). För mer information om stranderosion, kontakta Per Danielsson tel. 0709-73 01 24. För anmälan till konferensen, kontakta kommunikatör Ingrid Gårlin tel. 0709-73 01 73


Om Statens geotekniska institut