2018-09-11 11:15Pressmeddelande

Kustmöte 2018: Nödvändigt att hitta lösningar för att skydda stränder

Effekterna av klimatförändringar som höjd havsnivå, stormar, översvämning och erosion är en stor utmaning för kommunerna i Sydsverige och dess invånare. Sedan Adventsstormen 2011 har Helsingborg drabbats årligen av stormskador. Under stormen Sven 2013 drabbades många privata fastigheter i kommunen av översvämning. Även infrastruktur påverkades. Exempelvis var tågtunneln fem centimeter från att vattenfyllas och reningsverk var i fara. Fjärrvärmeverket har redan drabbats av inträngande vatten. Det finns ett ständigt hot att miljögifter sprids från miljöfarliga verksamheter vid översvämningar och när stränderna eroderar. Att hitta lösningar för att skydda staden och stränderna i ett framtida klimat är nödvändigt. Stränderna skapar värdefulla ekosystem och är en stor tillgång för medborgarna och turistnäringen. Översvämningar medför stora samhällskostnader. Statens geotekniska institut (SGI) arrangerar tillsammans med Erosionsskadecentrum och Helsingborgs stad Kustmöte 2018, där olika aktörer delar med sig av kunskap och diskuterar lösningar för att hantera dessa utmaningar. Mötet möjliggör samverkan, samt informations- och kunskapsutbyte mellan olika aktörer i samhället. Kustmötets fokus är planering och förvaltning av kusten med inriktning på södra Sverige för att skapa en hållbar utveckling i strandnära områden. Deltar gör bland annat företrädare för Helsingborgs stad, Statens geotekniska institut (SGI), Malmö stad, Miljö- och energidepartementet, Lunds universitet, Havs- och vattenmyndigheten samt Boverket och Länsstyrelsen Skåne. Under en paneldiskussion diskuteras också vad försäkringsbolaget, mäklaren, byggbolaget och konsulten har för roll och ansvar. Media inbjudes att närvara vid konferensen som äger rum på SAS Radison Metropol Hotel, Helsingborg mellan den 12 och 13 september. Välkomna! Kontakt: Per Danielsson tel 0709-73 01 24 eller Ingrid Gårlin tel 0709- 73 01 73. Om Statens geotekniska institutStatens geotekniska institut (SGI) är en expertmyndighet som arbetar för ett säkert, effektivt och hållbart byggande och ett hållbart användande av mark och naturresurser. I våra uppgifter ingår att förebygga jordskred, ras och stranderosion. SGI arbetar också med att ta fram nya metoder för att sanera förorenade områden. SGI tillhör Miljödepartementet och har cirka 90 medarbetare. Huvudkontoret ligger i Linköping och vi har kontor i Stockholm, Göteborg och Malmö. Webben: www.sgi.se  Twitter: https://twitter.com/geotekniska Linkedin: https://www.linkedin.com/company/swedish-geotechnical-institute                          


Om Statens geotekniska institut