2017-09-12 11:00Pressmeddelande

Kustmöte 2017 – en konferens om kustnära boende Hur ska vi anpassa våra strandnära samhällen?

null

Fotograf/Källa: SGI – Hur skall vi anpassa våra samhällen för ett förändrat klimat med stigande hav, ökad nederbörd som leder till erosion, ras, skred och översvämning? Denna fråga och fler kommer diskuteras på årets Kustmöte i Trelleborg, den årliga konferensen om hållbar utveckling i strandnära områden. Många vill bo strandnära men hur sårbart är det, hur stora är riskerna? Vi vill kunna bo strandnära och säkert idag och i framtiden och det finns ett politiskt mål att bygga 700 000 nya bostäder fram till 2025. Klimatförändring med stigande havsnivåer och ökad nederbörd som leder till ökade flöden, ställer krav på klimatanpassning, att skydda befintlig bebyggelse och att planera ny bebyggelse. Att planera för långsiktigt hållbar utveckling av strandnära områden ställer krav på kunskap och tillförlitligt planeringsunderlag, samverkan mellan olika intressenter och visioner om hur samhället kan möta hot och göra dessa till möjligheter. Representanter från olika håll Det är Statens geotekniska institut (SGI), Erosionsskadecentrum och Trelleborgs kommun som bjuder in till den årliga konferensen om hållbar utveckling i strandnära områden, Kustmöte. Det blir en möjlighet för deltagarna att diskutera hur det går att förädla samarbete över gränser för ett gemensamt mål. – På programmet finns Myndighetsnätverket stranderosion som berättar om sitt arbete, universitet och högskolor som berättar om pågående forskning, samt kommuner som visar på goda exempel i strandnära områden, säger Per Danielsson som är nationellt ansvarig för stranderosion vid SGI. Media inbjudes att närvara vid konferensen som äger rum på Malmrosen, Best Western Hotel Magasinet i Trelleborg mellan den 13/9 kl 12.30 och den 14/9 kl 12.30. Se programmet: http://swedgeo.se/sv/kunskapscentrum/kurser-och-seminarier/aktuella-kurser/kustmote-2017/ För mer information om kustfrågor: Per Danielsson på tel 0709-73 01 24 För praktiska frågor: kommunikatör Ingrid Gårlin tel 0709-73 01 73 Om Statens geotekniska institut Statens geotekniska institut (SGI) är en expertmyndighet som arbetar för ett säkert, effektivt och hållbart byggande och ett hållbart användande av mark och naturresurser. I våra uppgifter ingår att förebygga jordskred, ras och stranderosion. SGI arbetar också med att ta fram nya metoder för att sanera förorenade områden. SGI tillhör Miljö- och energidepartementet och har cirka 90 medarbetare. Huvudkontoret ligger i Linköping och vi har kontor i Stockholm, Göteborg och Malmö. Webben: www.swedgeo.se Twitter: https://twitter.com/geotekniska Linkedin:https://www.linkedin.com/company/swedish-geotechnical-institute


Om Statens geotekniska institut