1-01-01 00:00Pressmeddelande

Kommuner längs med Göta älv får bidrag för att förebygga skred

null

Fotograf/Källa: SGI Regeringen har i dag beslutat att SGI, Statens geotekniska institut, genom Delegationen för Göta älv, kan finansiera hela kostnaden för konkreta geotekniska åtgärder för de kommuner som ansöker om bidrag för att förebygga ras och skred längs Göta älv. Med klimatförändringar ökar riskerna för ras och skred längs Göta älv på sikt. För att minska riskerna har kommuner längs med Göta älv tidigare kunnat ansöka om bidrag för konkreta geotekniska åtgärder upp till 70 procent av kostnaden. - Det har varit ett hinder för mindre kommuner med begränsade resurser. Att nu staten kan finansiera hela kostnaden är ett glädjande besked. Det innebär att vi kan sätta igång och åtgärda de viktigaste områdena först, så snart som möjligt, säger Per Bolin, chef för Delegationen för Göta älv på SGI. Ett skred eller ras längs Göta älv kan få stora följder för samhälle och enskilda människor. Göta älv är dricksvattentäkt för ca 700 000 människor i Västra Götalandsregionen. Ett skred i ett förorenat område kan till exempel få betydande följder för vattenförsörjningen. Ras och skred kan också påverka bebyggelse och viktiga samhällsfunktioner som vägar, järnvägar, farleder, vattenverk och elförsörjning.   Statens geotekniska institut har inrättat Delegationen för Göta älv. Delegationen finansierar konkreta geotekniska åtgärder längs älven. Syftet är att minska sannolikheten för ras och skred i områden med förhöjd risk. Kommunerna ansöker om bidragen. Pressmeddelande från regeringen: Högre stödnivå för skredsäkring längs med Göta älv.. För mer information kontakta Per Bolin, chef Delegationen för Göta älv 031-749 65 95 per.bolin@swedgeo.se Om Statens geotekniska institutStatens geotekniska institut (SGI) är en expertmyndighet som arbetar för ett säkert, effektivt och hållbart byggande och ett hållbart användande av mark och naturresurser. I våra uppgifter ingår att förebygga jordskred, ras och stranderosion. SGI arbetar också med att ta fram nya metoder för att sanera förorenade områden. SGI tillhör Miljödepartementet och har cirka 90 medarbetare. Huvudkontoret ligger i Linköping och vi har kontor i Stockholm, Göteborg och Malmö. Webben: www.sgi.se  Twitter: https://twitter.com/geotekniska Linkedin: https://www.linkedin.com/company/swedish-geotechnical-institute                          


Om Statens geotekniska institut