1-01-01 00:00Pressmeddelande

Handlingsplan startskott för klimatanpassat markbyggande

Nycklar till ett klimatanpassat markbyggande är vägledning, utbildning och underlag om klimatförändringens effekter på markförhållanden. Det visar den handlingsplan för hållbart markbyggande i ett föränderligt klimat, som Statens geotekniska institut (SGI) tagit fram. Klimatförändringen väntas få stora konsekvenser för byggnader och infrastruktur. Sverige saknar dock en nationell strategi för klimatanpassning. Statens geotekniska institut har tagit initiativ till en handlingsplan för att anpassa markbyggandet till ett klimat som förändras. – Myndigheter, bransch och akademi behöver gemensamt utveckla underlag om klimatförändringens effekter på marken, säger generaldirektör Åsa-Britt Karlsson. SGI:s ambition med handlingsplanen är att bidra till det nationella klimatanpassningsarbetet utifrån vårt uppdrag att driva på utveckling och förmedla kunskap inom markbyggandet. Handlingsplanen för hållbart markbyggande i ett föränderligt klimat föreslår en rad åtgärder, samt förslag på hur de kan genomföras och vem som kan ta initiativ till åtgärderna. Tidplanen för de åtgärder som SGI åtar sig att göra gäller för åren 2017-2020. – Med handlingsplanen på plats kan vi nu gå vidare i arbetet med att ta fram kunskapsunderlag som underlättar för planeringen lokalt och för dem som arbetar i branschen, säger Kerstin Konitzer, strateg för klimatanpassning. Närmast kommer vi på SGI ta förnyade kontakter med intressenterna om vilka underlag och vägledningar som är mest angelägna att börja med. SGI har genomfört dialogmöten med 200 intressenter från kommuner, länsstyrelser, entreprenörer, bransch och andra myndigheter. Kartläggningen visar att ett omfattande kunskapsbyggande om klimatförändringens effekter på markförhållanden är nödvändigt. Planerare, beställare och politiker behöver hjälpmedel och kunskap för att kunna ställa rätt krav och fatta korrekta beslut vid planering och byggande. För mer information kontakta gärna: Kerstin Konitzer, 013-20 18 53, kerstin.konitzer@swedgeo.se Läs mer och ta del av handlingsplanen   Om Statens geotekniska institut Statens geotekniska institut (SGI) är en expertmyndighet som arbetar för ett säkert, effektivt och hållbart byggande och ett hållbart användande av mark och naturresurser. I våra uppgifter ingår att förebygga jordskred, ras och stranderosion. SGI arbetar också med att ta fram nya metoder för att sanera förorenade områden. SGI lyder under Miljö- och energidepartementet och har cirka 90 medarbetare. Huvudkontoret ligger i Linköping och vi har kontor i Stockholm, Göteborg och Malmö. Webben: http://www.swedgeo.se/ Twitter: https://twitter.com/geotekniska Linkedin:https://www.linkedin.com/company/swedish-geotechnical-institute


Om Statens geotekniska institut