1-01-01 00:00Pressmeddelande

Förlängt förordnande för Åsa-Britt Karlsson

null

Åsa-Britt Karlsson fortsätter att leda Statens geotekniska institut (SGI) i ytterligare tre år. Det står klart sedan regeringen beslutat förlänga hennes förordnande som generaldirektör. Den nya perioden gäller från och med den 16 april 2018 till och med den 30 april 2021. - Jag ser fram emot att fortsätta arbeta med en angelägen verksamhet. Utvecklingen av de geotekniska frågorna inom samhällsbyggande och anpassning av samhället i ett förändrat klimat, är framtidsfrågor där SGI har en viktig roll, säger Åsa-Britt Karlsson. Åsa-Britt Karlsson har varit generaldirektör vid SGI sedan 2012.   Om Statens geotekniska institut Statens geotekniska institut (SGI) är en expertmyndighet som arbetar för ett säkert, effektivt och hållbart byggande och ett hållbart användande av mark och naturresurser. I våra uppgifter ingår att förebygga jordskred, ras och stranderosion. SGI arbetar också med att ta fram nya metoder för att sanera förorenade områden. SGI tillhör Miljö- och energidepartementet och har cirka 90 medarbetare. Huvudkontoret ligger i Linköping och vi har kontor i Stockholm, Göteborg och Malmö. Webben: www.swedgeo.se Twitter: https://twitter.com/geotekniska Linkedin:https://www.linkedin.com/company/swedish-geotechnical-institute


Om Statens geotekniska institut