2024-07-03 06:05Pressmeddelande

Allmänhetens foton kan bidra i forskning om kusten

Fotostation vid kusten. Fota kusten och bidra till forskning.

Nu kan allmänheten ta foton som bidrar till att skydda kustlinjen från erosion. Statens geotekniska institut har satt upp fotostationer längs strandkanten i tre orter, Ystad, Båstad och Laholm. Med fotonas hjälp ska forskare kunna se hur kusten förändras och var den behöver skyddas.

– Genom att förstå kustens dynamik kan vi på ett bra sätt förvalta kustområden och skydda stränderna, även i en framtid där klimatet förändras, säger Dominika Nordh, geovetare på SGI, som ansvarar för forskningsprojektet.

Dominika Nordh, geovetare vid SGI

Kusten förändras ständigt på grund av stormar, strömmar och stigande havsnivåer. I samarbete med kommuner längs kusten har SGI i forskningsprojektet CoastSnap installerat fotostationer vid Malenstrand i Båstad, Ystad sandskog, och Skummeslövsstrand i Laholm. Syftet är att undersöka hur stränderna påverkas av olika havsförhållanden och klimatet. Genom att samla in bilder från olika tidpunkter och väderförhållanden bygger forskarna en tidsserie som ger insikter i både kort- och långsiktiga förändringar.

– Forskningsprojektet ger oss en unik möjlighet att förstå kustens förändringar. Varje bidrag, varje bild, hjälper oss att bygga en mer detaljerad och aktuell bild av vår kustlinje, säger Dominika Nordh.

CoastSnap bygger på medborgarforskning, vilket betyder att personer som inte är forskare hjälper till att undersöka olika frågor. Forskningsprojektet ingår i ett globalt CoastSnap-nätverk som skapades av forskare vid University of New South Wales i Australien. Nätverket är aktivt i 22 länder runt om i världen.

Så bidrar du med dina foton:

  • Placera din smartphone liggande i stödet, med kameran riktad mot stranden.

  • Ta en bild utan att zooma in.

  • Dela din bild med oss genom att skanna QR-koden, mejla till coastsnap@sgi.se.
    Inkludera tid och datum när bilden togs. Alla bidrag som mejlas är anonyma.

Kontakt:

Dominika Nordh, geovetare, SGI, tel: 031-7786560, dominika.nordh@sgi.se 

Per Danielsson, nationell samordnare för stranderosion, SGI, tel: 031-7496582, per.danielsson@sgi.seOm Statens geotekniska institut

Statens geotekniska institut (SGI) är en expertmyndighet. Vi arbetar för ett säkert, effektivt och hållbart byggande och ett hållbart användande av mark och naturresurser. I våra uppgifter ingår att förebygga jordskred, ras och stranderosion. Vi arbetar också med att ta fram ny kunskap och nya metoder för att sanera förorenade områden. Dessutom bidrar vi till arbetet med att nå de nationella miljökvalitetsmålen. De miljömål som framför allt berör vår verksamhet är God bebyggd miljö och Giftfri miljö.


Kontakt

Therese Ekstrand Amaya
Kommunikatör
Therese Ekstrand Amaya