2024-03-06 11:37Nyheter

Träffa oss på Renare marks vårmöte!

Renare logoRenare logo

Den 13-14 mars deltar SGI på Renare marks vårmöte i Karlstad. Under mötet kommer vi bland annat berätta om vår nya vägledning om riskbedömning av förorenade sediment.  

Renare marks vårmöte är det stora årliga mötet för alla som jobbar med förorenade områden. Årets tema är ”Hinder och möjligheter inom förorenade områden”. SGI är på plats och kommer berätta bland annat om betydelsen av platskarakterisering inför behandling av PFAS-förorenat grundvatten och vår nya vägledning inom förorenade sediment. Ann-Sofie Wernersson är forskare i ekotoxikologi på SGI och kommer prata om den nya vägledningen om förorenade sediment.

Vad är det bästa med Vårmötet?

- Det bästa är att alla kommer! Myndighetspersoner, konsulter och forskare. Det är fantastiskt. Det är också ett väldigt bra tillfälle för mig att få veta vilken information det är som efterfrågas inför utveckling av vägledningar framöver.

Vad ska du prata om?

- Jag ska presentera arbetet vi hållit på med sedan 2019 med vägledningen om riskbedömning av förorenade sediment. Den riktar sig till både de som utför och granskar riskbedömningar. Både konsulter och myndigheter alltså.

Utöver föredrag kommer SGI ha en monter där besökarna bland annat kan kika på en informationsfilm från vårt miljölaboratorium där vi just nu testar att rena PFAS-förorenad jord med en ny jordtvätt.

SGI:s föreläsare:

Ann-Sofie Wernersson, forskare i ekotoxologi
Riskbedömning av förorenade sediment - ny vägledning

Helena Branzén, miljöingenjör
Energiborrning i berg vid misstanke om klorerade lösningsmedel

 Robert Earon, hydrogeolog
Betydelsen av platskarakterisering inför behandling av PFAS-förorenat grundvatten.

Kontakt:

Ann-Sofie Wernersson, forskare i ekotoxologi vid Statens geotekniska institut, SGI. Tel: 031-7496588, ann-sofie.wernersson@sgi.se


Om Statens geotekniska institut

Statens geotekniska institut (SGI) är en expertmyndighet. Vi arbetar för ett säkert, effektivt och hållbart byggande och ett hållbart användande av mark och naturresurser. I våra uppgifter ingår att förebygga jordskred, ras och stranderosion. Vi arbetar också med att ta fram ny kunskap och nya metoder för att sanera förorenade områden. Dessutom bidrar vi till arbetet med att nå de nationella miljökvalitetsmålen. De miljömål som framför allt berör vår verksamhet är God bebyggd miljö och Giftfri miljö.