2023-03-13 07:45Nyheter

Träffa oss på Grundläggningsdagen!

Tobias Thoren, SGITobias Thoren, SGI

Den 16 mars är årets händelse för alla som arbetar inom grundläggning och geoteknik - Grundläggningsdagen. Vi kommer vara på plats och berätta om allt från naturbaserade erosionsskydd till vår nya vägledning i hur man utreder släntstabilitet.

Grundläggningsdagen är en återkommande mässa där olika aktörer inom grundläggning och geoteknik träffas. På mässan finns dels en utställning där man kan träffa leverantörer, entreprenörer, konsulter och myndigheter, dels olika föreläsningar inom geoteknikområdet. Årets mässa hålls på Stockholmsmässan i Älsvjö. Tobias Thoren som är Geotekniker på SGI är en av föredragshållarna:

- Grundläggningsdagen är geoteknikernas stora dag och här får vi möjlighet att träffas brett mellan organisationer från många olika delar av landet, säger han.

Vad ska din föreläsning handla om?

- Jag kommer att hålla två föreläsningar. Den ena som jag håller tillsammans med min geoteknikerkollega Karin Odén, kommer att redovisa vår nya vägledning för utredning av släntstabilitet. Den andra föreläsningen är FoU-relaterad och redovisar vår senaste, samlade bild över silts skjuvhållfasthetsegenskaper.

Vad hoppas du få ut av dagen?

-Jag hoppas att andra deltagare tycker att våra föreläsningar väcker intresse och att vi får återkoppling på dem. Som vanligt hoppas jag att man får träffa intresserade branschkollegor för att utbyta erfarenheter och kunskaper och ha det allmänt trevligt.

 

Kontakt:

Tobias Thoren, geotekniker, Statens geotekniska institut. Tel: 031-778 65 63, e-post:  tobias.thoren@sgi.se 

 


Om Statens geotekniska institut

Statens geotekniska institut (SGI) är en expertmyndighet. Vi arbetar för ett säkert, effektivt och hållbart byggande och ett hållbart användande av mark och naturresurser. I våra uppgifter ingår att förebygga jordskred, ras och stranderosion. Vi arbetar också med att ta fram ny kunskap och nya metoder för att sanera förorenade områden. Dessutom bidrar vi till arbetet med att nå de nationella miljökvalitetsmålen. De miljömål som framför allt berör vår verksamhet är God bebyggd miljö och Giftfri miljö.