2023-03-21 08:15Nyheter

SGI på Renare marks vårmöte 22-23 mars

Renare marks vårmöte 2023Renare marks vårmöte 2023

På onsdag och torsdag är vi på Renare marks vårmöte i Linköping och kommer bland annat berätta om vårt regeringsuppdrag inom PFAS och en ny analysmetod för biotillgänglighet av DDT. 

Renare marks vårmöte är det stora årliga mötet för alla som jobbar med förorenade områden. Årets möte hålls i Linköping och är det 22:a i ordningen. Temat är ”Hållbar efterbehandling”. SGI är på plats och kommer berätta bland annat om en ny analysmetod för biotillgänglighet av DDT och vårt arbete med regeringsuppdraget inom PFAS . Michael Petterson är projektledare på SGI och kommer hålla en föreläsning om åtgärdsmetoder för PFAS i jord och grundvatten.

- Det bästa med Vårmötet är främst möjligheten till att träffa personer i branschen. Både för att upprätthålla gamla kontakter och för att få nya kontakter. I mitt föredrag kommer jag att prata om SGI:s regeringsuppdrag om PFAS, bakgrunden till uppdraget, vad vi har gjort och lite om vad vi planerar att göra, säger Michael Pettersson.

Utöver föredrag kommer vi ha en utställning från vårt miljölabb. Vi kommer visa ett provs väg genom laboratoriet, där besökaren kan få känna och klämma på labbutrustning med bland annat siktar, spaltdelare och en vändapparat.

Kontakt:

Michael Pettersson, forskare miljökemi, Statens geotekniska institut
michael.pettersson@sgi.se, 08-57 845 510


Om Statens geotekniska institut

Statens geotekniska institut (SGI) är en expertmyndighet. Vi arbetar för ett säkert, effektivt och hållbart byggande och ett hållbart användande av mark och naturresurser. I våra uppgifter ingår att förebygga jordskred, ras och stranderosion. Vi arbetar också med att ta fram ny kunskap och nya metoder för att sanera förorenade områden. Dessutom bidrar vi till arbetet med att nå de nationella miljökvalitetsmålen. De miljömål som framför allt berör vår verksamhet är God bebyggd miljö och Giftfri miljö.