2022-04-27 07:25Nyheter

SGI och SGU söker entreprenörer för forskningsprojekt om PFAS

Myndigheterna Statens geotekniska institut (SGI) och Sveriges geologiska undersökning (SGU) söker efter entreprenörer för ett samarbete kring åtgärdsmetoder som kan användas på PFAS-förorenad jord och/eller vatten inom myndigheternas nya regeringsuppdrag.

– Målsättningen med regeringsuppdraget är att identifiera, testa och eventuellt vidareutveckla en eller flera åtgärdsmetoder för områden som är förorenade med PFAS, säger Michael Pettersson, som är uppdragsledare vid SGI.

SGI och SGU bjuder därför nu in intresserade entreprenörer att besvara frågor om åtgärdstekniker för att reducera riskerna med PFAS i jord och grundvatten.

Svar ska ha kommit in via e-Avrop snarast, dock senast den 11 maj. Klicka på länken nedan för att komma till rätt ställe. Eventuella frågor ställs i funktionen ”frågor och svar” i upphandlingsverktyget e-Avrop.

https://www.e-avrop.com/SGU/e-Upphandling/Rfi.aspx?id=1965

Läs mera om regeringsuppdraget kring PFAS


Om Statens geotekniska institut

Statens geotekniska institut (SGI) är en expertmyndighet. Vi arbetar för ett säkert, effektivt och hållbart byggande och ett hållbart användande av mark och naturresurser. I våra uppgifter ingår att förebygga jordskred, ras och stranderosion. Vi arbetar också med att ta fram ny kunskap och nya metoder för att sanera förorenade områden. Dessutom bidrar vi till arbetet med att nå de nationella miljökvalitetsmålen. De miljömål som framför allt berör vår verksamhet är God bebyggd miljö och Giftfri miljö.