2021-01-26 13:13Nyheter

SGI-finansierat projekt ska sanera i glasriket

Statens geotekniska institut delar varje år ut pengar till forskningsprojekt som ska hitta metoder för att snabbare sanera förorenade områden. Medlen fördelas genom utvecklingsprogrammet TUFFO som står för ”Teknikutveckling och forskning inom förorenade områden”. I klippet nedan kan du se en intervju om ett pågående TUFFO-projekt där ny teknik som ska hjälpa till att sanera och återvinna rester från glasbruksindustrin testas

Projektet, som går ut på att verifiera och tillämpa en ny metod för återvinning av blyglas från glasdeponier, drivs av forskningsinstitutet RISE i samarbete med ett flertal av glasrikeskommunerna i Småland samt länsstyrelserna i Kalmar och Kronobergs län.

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/smaland/sanering-och-atervinning-ny-metod-ska-rena-glasriket-fran-tungmetaller


Om Statens geotekniska institut

Statens geotekniska institut (SGI) är en expertmyndighet. Vi arbetar för ett säkert, effektivt och hållbart byggande och ett hållbart användande av mark och naturresurser. I våra uppgifter ingår att förebygga jordskred, ras och stranderosion. Vi arbetar också med att ta fram ny kunskap och nya metoder för att sanera förorenade områden. Dessutom bidrar vi till arbetet med att nå de nationella miljökvalitetsmålen. De miljömål som framför allt berör vår verksamhet är God bebyggd miljö och Giftfri miljö.