2023-12-11 06:49Nyheter

SGI bidrar i utredningen av skredet i Stenungsund

Skred vid E6.Skredet vid E6.

SGI bistår Statens haverikommission i utredningen av skredet som inträffade den 23 september vid E6 utanför Stenungsund.

Statens haverikommission (SHK) samlar nu in fakta kring skredet och genomför en oberoende granskning av olycksorsaken.

SGI:s uppdrag i utredningen är bland annat att säkerställa att geotekniska fält- och laboratorieundersökningar, analyser och beräkningar utförs till rätt kvalitet och i rätt omfattning. Uppdraget genomförs i samverkan med övriga aktörer som arbetat i det skreddrabbade området, bland annat Trafikverket och Stenungsunds kommun samt av dem anlitade entreprenörer och geotekniska konsulter.

SHK:s utredning syftar till att klarlägga olycksorsaken och att lämna rekommendationer som kan förhindra att en liknande händelse inträffar igen. Information om utredningen lämnas av SHK på deras webbplats.Om Statens geotekniska institut

Statens geotekniska institut (SGI) är en expertmyndighet. Vi arbetar för ett säkert, effektivt och hållbart byggande och ett hållbart användande av mark och naturresurser. I våra uppgifter ingår att förebygga jordskred, ras och stranderosion. Vi arbetar också med att ta fram ny kunskap och nya metoder för att sanera förorenade områden. Dessutom bidrar vi till arbetet med att nå de nationella miljökvalitetsmålen. De miljömål som framför allt berör vår verksamhet är God bebyggd miljö och Giftfri miljö.


Kontakt

Susanne Karlsson
Kommunikationschef
Susanne Karlsson