2021-06-28 12:27Nyheter

Programmet CONRAD blir kostnadsfritt

PErsoner som jobbar vid sina datorerFoto: Pixabay

Programmet CONRAD används för redovisning och utvärdering av resultat från CPT-sonderingar och har varit i bruk i över 20 år. SGI har beslutat att göra programmet i nuvarande version fritt.

SGI har inte några möjligheter i närtid att vidareutveckla programmet. Vi ser däremot möjligheter i att branschen gör det till en gemensam sak för framtida vidareutveckling.

Beslutet innebär att den årliga kostnaden tas bort. I och med detta så upphör även vår IT Support. Programanvändare kan behöva installera om programmet. Teknisk support för programmet fortsätter vara tillgänglig  till årsskiftet 2021-2022.

Läs mer på sidan CONRAD.

Även programmet Edison blir kostnadsfritt. Edison är ett datorprogram som utvecklats av oss och som fyller ett tomrum mellan utförandet i fält och uppritningen på kontoret. Programmet gör det möjligt att redan i fält granska, redigera och kvalitetssäkra borresultat. Läs mer på sidan Edison.


Om Statens geotekniska institut

Statens geotekniska institut (SGI) är en expertmyndighet. Vi arbetar för ett säkert, effektivt och hållbart byggande och ett hållbart användande av mark och naturresurser. I våra uppgifter ingår att förebygga jordskred, ras och stranderosion. Vi arbetar också med att ta fram ny kunskap och nya metoder för att sanera förorenade områden. Dessutom bidrar vi till arbetet med att nå de nationella miljökvalitetsmålen. De miljömål som framför allt berör vår verksamhet är God bebyggd miljö och Giftfri miljö.