2021-11-25 16:48Nyheter

Ny metod för att rena havsbotten från miljögifter

Vatten, fartyg, kran, människor.Foto Umeå universitet/Peter Lundström

Ett forskningsprojekt vid Umeå universitet som finansieras av SGI ska studera en ny metod för sanering av förorenade sediment. Metoden utvecklades ursprungligen av forskare i USA och går ut på att ”mattor” med ihåliga plastpiggar som fyllts med etanol och plastgranulat sticks ner i de förorenade sedimenten och samlar upp miljögifterna. Nu ska metoden testas i svenska förhållanden.

Forskare kan söka medel för forskningsprojekt som ska leda till en mer effektiv sanering av förorenade områden i Sverige från SGI:s utvecklingsprogram Tuffo (Teknikutveckling och forskning inom förorenade områden). 2019 beviljades projektet, som går under namnet Safesed, fyra miljoner kronor i Tuffos utlysning. Projektet består dels av laboratoriestudier, dels av fältförsök.

- Många av de idag tillgängliga saneringsmetoderna för sediment, till exempel muddring och övertäckning, har nackdelen att det är väldigt invasiva åtgärder med stor påverkan framförallt på de lokala ekosystemen i vattenområdet. Den här metoden har fördelen att den ger mindre påverkan, men hur liten ska nu undersökas vidare liksom hur bra metoden fungerar under svenska förhållanden, säger Carolina Ersson, programansvarig för Tuffo.

Nyligen inleddes fältförsöken genom utplacering av den första omgången piggar i ett område med förorenade sediment i södra Bottenviken (Bureå) där de kommer att lämnas kvar under minst ett års tid.

Läs mer om projektet:

https://www.umu.se/nyheter/forskare-provar-ny-metod-for-att-sanera-fororenade-sediment_8905259/

https://www.havet.nu/inte-stora-bara-rena

https://www.sweco.se/aktuellt/nyheter/forst-i-europa-att-testa-ny-teknik-som-renar-sediment/


Om Statens geotekniska institut

Statens geotekniska institut (SGI) är en expertmyndighet. Vi arbetar för ett säkert, effektivt och hållbart byggande och ett hållbart användande av mark och naturresurser. I våra uppgifter ingår att förebygga jordskred, ras och stranderosion. Vi arbetar också med att ta fram ny kunskap och nya metoder för att sanera förorenade områden. Dessutom bidrar vi till arbetet med att nå de nationella miljökvalitetsmålen. De miljömål som framför allt berör vår verksamhet är God bebyggd miljö och Giftfri miljö.