2022-10-31 09:06Nyheter

Möte i Lilla Edet om arbetet med skredrisk

Göta älv vid Lilla EdetGöta älv vid Lilla Edet. Foto: SGI

Tisdagen den 8 november bjuder Statens geotekniska institut (SGI) tillsammans med Lilla Edets kommun in till ett möte om det pågående arbetet med skredsäkring.

Längs Göta älv är det stor risk för jordskred, vilket kan påverka både samhället och den enskilda människan. Riskerna ökar dessutom i ett förändrat klimat. Därför arbetar Statens geotekniska institut (SGI) tillsammans med kommunerna längs älven för att minska risken och öka tryggheten.

Den 8 november hålls ett informationsmöte för allmänheten i Lilla Edet om ras och skred. Mötet hålls i Kulturhuset Eden och pågår mellan 18.30-20.30. Ingen föranmälan krävs.

Program

1. Så ser skredproblematiken ut i dagsläget
SGI beskriver hur skredproblematiken ser ut i dagsläget och hur den påverkas av klimatförändringarna. Så ser processen ut för skredsäkrande arbete.
Per Bolin, SGI och Delegationen för Göta älv

2. Vad pågår i Lilla Edets kommun?
Vad som gjorts hittills, vad som planeras, vilka områden som berörs och så ser de preliminära tidsplanerna ut.
Per Bolin, SGI och Delegationen för Göta älv

3. Förutsättningar för genomförande
Vilka parter behöver samverka, hur kan din fastighet påverkas och hur finansieras åtgärderna.
Karin Holmström, sektorschef samhälle, och Emma Allerbo, projektledare, Lilla Edets kommun

4. Frågestund
Möjlighet ges även att ställa enskilda mer specifika frågor.

Aktuell information om skredsäkringsarbetet finns på: 
www.sgi.se/gotaalv/omraden

Kontakt:
Om du har frågor om informationsmötet är du välkommen att kontakta Medborgarservice, Lilla Edets kommun. Telefon: 0520-65 95 20. E-post: medborgarservice@lillaedet.se

Om du har frågor om arbetet med skredsäkring längs Göta älv kan du kontakta Per Bolin på Statens geotekniska institut. Telefon: 031-7496595. E-post: per.bolin@sgi.se

 Om Statens geotekniska institut

Statens geotekniska institut (SGI) är en expertmyndighet. Vi arbetar för ett säkert, effektivt och hållbart byggande och ett hållbart användande av mark och naturresurser. I våra uppgifter ingår att förebygga jordskred, ras och stranderosion. Vi arbetar också med att ta fram ny kunskap och nya metoder för att sanera förorenade områden. Dessutom bidrar vi till arbetet med att nå de nationella miljökvalitetsmålen. De miljömål som framför allt berör vår verksamhet är God bebyggd miljö och Giftfri miljö.


Kontakt

Therese Ekstrand Amaya
Kommunikatör
Therese Ekstrand Amaya