2024-03-05 11:29Nyheter

Möt SGI på Grundläggningsdagen

Maria Freiholtz föreläser på GrundläggningsdagenMaria Freiholtz föreläser på Grundläggningsdagen

Torsdagen 14 mars är årets stora händelse inom grundläggning och geoteknik - Grundläggningsdagen. Vi kommer vara på plats och berätta om vår nya vägledning om geoteknisk säkerhet i kommunal planering och hur vi arbetar vid ras och skredhändelser.

Grundläggningsdagen är en återkommande mässa där olika aktörer inom grundläggning och geoteknik träffas. På mässan finns dels en utställning där man kan träffa leverantörer, entreprenörer, konsulter och myndigheter, dels olika föreläsningar inom geoteknikområdet. Årets mässa hålls på Stockholmsmässan i Älsvjö. Maria Freiholtz som är geotekniker på SGI är en av föredragshållarna:

- Vi kommer medverka med både föreläsningar och en utställningsmonter. Eftersom Grundläggningsdagen samlar sakkunniga inom geoteknik och grundläggning från hela landet kommer det bli en hel del mingel och samtal.

Vad kommer din föreläsning handla om?

- Jag kommer tillsammans med vår planchef Maria Kristensson, presentera den vägledning vi lanserade i höstas, geoteknisk säkerhet i kommunal planering. Vägledningen vänder sig till kommunala planhandläggare och vi tror att den på sikt kan leda till att kommunerna jobbar på ett helt nytt sätt med geoteknik i planeringen.

Vad hoppas du få ut av dagen?

  • Jag hoppas att vår föreläsning kommer göra deltagarna nyfikna på att läsa hela vägledningen. Det ska bli intressant att lyssna på övriga föreläsningar och mingla med en bransch jag sälla träffar i mitt arbete. Det är första gången jag besöker mässan men jag ser fram emot att lära mig mycket nytt om branschen och om vad som händer i olika delar av landet.

SGI:s föreläsare:

Tobias Thorén, geotekniker
Arbetsinsatser vid ras och skred – exempel E6 Stenungsund 

Maria Freiholtz, geotekniker & Maria Kristensson, geotekniker
Geoteknisk säkerhet i kommunal planering – komplexa frågor på ett enkelt sätt 

Kontakt:

Maria Freiholtz, geotekniker vid Statens geotekniska institut. Telefon: 031-778 65 73, e-post: maria.freiholtz@sgi.se.

 


Om Statens geotekniska institut

Statens geotekniska institut (SGI) är en expertmyndighet. Vi arbetar för ett säkert, effektivt och hållbart byggande och ett hållbart användande av mark och naturresurser. I våra uppgifter ingår att förebygga jordskred, ras och stranderosion. Vi arbetar också med att ta fram ny kunskap och nya metoder för att sanera förorenade områden. Dessutom bidrar vi till arbetet med att nå de nationella miljökvalitetsmålen. De miljömål som framför allt berör vår verksamhet är God bebyggd miljö och Giftfri miljö.