2022-06-15 07:11Nyheter

Mätboj redo att testas till sjöss

Fredrik Burman på SGI arbetar med mätbojen inne i grannmyndigheten VTI:s verkstad.Fredrik Burman på SGI arbetar med mätbojen inne i grannmyndigheten VTI:s verkstad.

Forskningsprojektet CoGas har utvecklat en speciell boj som ska upptäcka farliga gaser från havsbotten. Den klargula bojen ska mäta föroreningar som blivit kvar från gamla industrier och är speciellt framtagen för att passa i farleder med mycket båttrafik.

– Tidigare har vi kunnat mäta dessa gaser från en liten flotte, men den här bojen tål väder och vind bättre, samt yttre påverkan. Vilket krävs när vi ska mäta föroreningar i den trafikerade fjärden utanför Nacka nästa år, säger Paul Frogner-Kockum, forskare i Geokemi vid Statens geotekniska institut (SGI) och projektledare för forskningsprojektet CoGas.

I våra sjöar, hav och vattendrag ligger så kallade fiberbankar som avger föroreningar. De är en rest av att det tidigare funnits industrier på platser. Den del av föroreningarna som är i gasform är svåra att mäta och att avgöra riskerna med. Forskningsprojektet CoGas, som leds av Statens geotekniska institut, har som syfte att öka kunskapen om farliga ämnen från fiberbankar samt att ta fram utrustning och metoder för att mäta dem.

Själva mätutrustningen inne i bojen har utvecklats tidigare inom CoGas och det nya tåligare skalet har ritats av Fredrik Burman, teknisk ledare på SGI.

– Bojen består av ett flytelement i botten, en aluminiumhuv med mätutrustning i mitten och ett sjömärke i plast på toppen, säger Fredrik Burman.

I tillverkningen av den två meter höga bojen har han arbetat tillsammans med myndigheten VTI, som ligger vägg i vägg med SGI i Linköping. De har en stor verkstad där den tåliga bojen kunna växa fram.

– Bojen är stor, men så ska den ju synas till havs också. Vi vill inte riskera att någon åker på den, säger Fredrik Burman.  

Innan mätbojen sjösätts skarpt på sin tänkta plats i Stockholmsområdet nästa år ska den testas. Därför kommer den att guppa några månader utanför Sandviken vid Kramfors och vid Köpmanholmen i närheten av Örnsköldsvik, där har det tidigare funnits industrier med utsläpp.

Flotte med fabrik i bakgrunden.

– Bojen är lösningen på att mäta föroreningar från fiberbankar i en fjärd i stadsmiljö. I år kommer vi förhoppningsvis att ha ett resultat från Sandviken och Köpmanholmen och från Nacka nästa år, säger Paul Frogner-Kockum.

CoGas är ett samarbete mellan SGI, Norges geotekniska institut, Uppsala universitet och Sveriges lantbruksuniversitet. Det finansieras inom Naturvårdsverkets miljöforskningsanslag och pågår under perioden 2021-2024.

Läs mer om forskningsprojektet CoGas

Den flotte som man tidigare använt i lite
lugnare vatten för mätning av gas. 


Om Statens geotekniska institut

Statens geotekniska institut (SGI) är en expertmyndighet. Vi arbetar för ett säkert, effektivt och hållbart byggande och ett hållbart användande av mark och naturresurser. I våra uppgifter ingår att förebygga jordskred, ras och stranderosion. Vi arbetar också med att ta fram ny kunskap och nya metoder för att sanera förorenade områden. Dessutom bidrar vi till arbetet med att nå de nationella miljökvalitetsmålen. De miljömål som framför allt berör vår verksamhet är God bebyggd miljö och Giftfri miljö.


Kontakt

Therese Ekstrand Amaya
Kommunikatör
Therese Ekstrand Amaya