2022-08-24 12:49Nyheter

Klimat- och miljöministern deltog i inspektionsresa längs Göta älv

Klimatförändringarna går snabbare än förväntat och arbetet med att skredsäkra Göta älv är av hög vikt. Det sa klimat- och miljöminister Annika Strandhäll när hon deltog i en rad föreläsningar om ras och skred som SGI anordnade.

Göta älvdalen är ett av de områden i Sverige som har hög risk för jordskred och i takt med klimatförändringarna ökar risken. Ett skred skulle kunna orsaka stor skada både på land och i älven.

För att berätta om skredförebyggande arbete bjöd Statens geotekniska institut in till en rad föreläsningar till sjöss, en så kallad inspektionsresa. Så medan publiken gled fram längs älven i båt kunde de utanför fönstret se de platser där det finns risk för ras och skred, samt vilka åtgärder som planeras.

− I dagsläget har vi ett 20-tal pågående stabilitetsutredningar i området längs Göta älv och 30 bidragsprojekt i olika faser, sa SGI:s generaldirektör Johan Anderberg.

SGI:s generaldirektör Johan Anderberg tillsammans med klimat- och miljöminister Annika Strandhäll.

Han påminde också om att klimatfrågan inte får glömmas bort i en säkerhetspolitiskt osäker tid.

− Klimatanpassning är också en säkerhetsfråga och en del av vår krisberedskap, sa Johan Anderberg.

Med på resan var klimat- och miljöminister Annika Strandhäll. Även hon poängterade vikten av att samhället kan hantera flera kriser samtidigt. Hon efterlyste också en större samordning av klimatanpassningsåtgärder.

− Arbetet längs älven visar att ett grundligt förarbete och samarbete mellan olika aktörer är viktigt, sa hon.

Med på resan var cirka 50 företrädare för kommuner längs älven, myndigheter och andra aktörer med intressen i Göta älvdalen.

På bilden:
SGI:s generaldirektör Johan Anderberg tillsammans med klimat- och miljöminister Annika Strandhäll.Om Statens geotekniska institut

Statens geotekniska institut (SGI) är en expertmyndighet. Vi arbetar för ett säkert, effektivt och hållbart byggande och ett hållbart användande av mark och naturresurser. I våra uppgifter ingår att förebygga jordskred, ras och stranderosion. Vi arbetar också med att ta fram ny kunskap och nya metoder för att sanera förorenade områden. Dessutom bidrar vi till arbetet med att nå de nationella miljökvalitetsmålen. De miljömål som framför allt berör vår verksamhet är God bebyggd miljö och Giftfri miljö.


Kontakt

Therese Ekstrand Amaya
Kommunikatör
Therese Ekstrand Amaya