2021-03-11 06:29Nyheter

Johan Anderberg ny generaldirektör för SGI

Bilden visar SGI:s nya generaldirektör Johan AnderbergFoto: SGI

Regeringen har beslutat att utse Johan Anderberg till generaldirektör för Statens geotekniska institut. Johan Anderberg kommer närmast från rollen som chef för avdelningen för radioaktiva ämnen på Strålsäkerhetsmyndigheten. Han tillträder tjänsten som generaldirektör den 1 maj 2021.

– Johan Anderberg har lång myndighetserfarenhet och gedigen kunskap inom SGI:s områden. Jag är glad att Johan har tackat ja till det viktiga uppdraget att leda myndigheten, säger miljö- och klimatminister Per Bolund.

Johan Anderberg har en geovetarexamen från Göteborgs Universitet och har lång erfarenhet av ledande roller på statliga myndigheter. Han kommer nu från rollen som chef för avdelningen för radioaktiva ämnen på Strålsäkerhetsmyndigheten. Tidigare har han varit avdelningschef på Sveriges geologiska undersökning, SGU, med ansvar för bland annat miljökvalitetsmålet Grundvatten av god kvalitet och varit chef för avvecklingen av den tidigare myndigheten Statens oljelager.

– Jag ser fram emot det här uppdraget och det känns väldigt spännande. SGI har ett viktigt samhällsuppdrag för en säker och hållbar användning av våra mark- och naturresurser för att möta behovet av anpassning till ett förändrat klimat och bidra i arbetet med Agenda 2030, säger Johan Anderberg.

Johan Anderberg tillträder som generaldirektör den 1 maj 2021.

Pressmeddelande på regeringens webbplats.


Om Statens geotekniska institut

Statens geotekniska institut (SGI) är en expertmyndighet. Vi arbetar för ett säkert, effektivt och hållbart byggande och ett hållbart användande av mark och naturresurser. I våra uppgifter ingår att förebygga jordskred, ras och stranderosion. Vi arbetar också med att ta fram ny kunskap och nya metoder för att sanera förorenade områden. Dessutom bidrar vi till arbetet med att nå de nationella miljökvalitetsmålen. De miljömål som framför allt berör vår verksamhet är God bebyggd miljö och Giftfri miljö.