2022-04-01 08:15Nyheter

Examensarbete på SGI väckte intresse för torv

Person på väg in på SGI.Statens geotekniska institut (SGI) i Linköping. Foto: Mirja Kalms.

Att de skulle komma att intressera sig för torv var inget studenterna Denise eller Pehr hade någon tanke på när det blev dags för att skriva examensarbete. Men en enkel sökning på ”examensarbete” på nätet gjorde att de kontaktade Statens geotekniska institut.

Porträttbild studenten Denise Marchesoni. Foto: Privat

– Den person vi fick prata med på SGI var så engagerad att även vi blev intresserade av torvs egenskaper. Vi hade möjlighet att föreslå ett eget ämne, men att på ett hörn få delta i ett forskningsprojekt om torv lät intressant, säger Denise Marchesoni, nybliven civilingenjör, som nu sitter vid skrivbordet på det jobb hon haft i två veckor. I bakgrunden springer kollegor i arbetskläder förbi.

Torv är ett ämne som det forskas mycket om vid Statens geotekniska institut. Torv finns ofta under järnvägar och vägar och bland annat därför är det viktigt att veta hur torvens hållfasthets– och sättningsegenskaper förändras över tid och hur det i så fall påverkar rälsens rörelser när tåg passerar. SGI:s forskare Bo Vesterberg föreslog för Denise och Pehr att de i sitt examensarbete skulle bygga vidare på forskning som redan hade gjorts vid myndigheten.

– Med ett avancerat beräkningsprogram utvärderade vi teoretiskt ett experimentellt modellförsök som redan hade gjorts på SGI. Vi ville bland annat veta mer om deformationer på torv, säger Per Nortén.

Ett landsomspännande arbete

Denise Marchesoni och Pehr Nortén träffades under det tekniska basåret på Luleå tekniska universitet. Efter det började de båda på civilingenjörsutbildningen med inriktning på väg- och vattenbyggnadsteknik. Cirka sex år – och ett antal grupparbeten – senare känner de varandra ganska väl.

– Det fanns bara han kvar när vi skulle skriva examensarbete, skämtar Denise Marchesoni.

Även om utbildningen varit förlagd till Luleå har arbetet med uppsatsen skett från flera olika platser i landet. Pehr sittande i hemstaden Malmö och Denise i Örebro. Handledarna vid SGI, Bo Vesterberg och David Rudebeck, har guidat dem från Linköping och universitetets handledare Hans Mattsson från Luleå.

– Det har fungerat bra. Vi har jobbat likadant som när man sitter i samma rum. Diskuterat olika simuleringar, resultat, stycken och petat i ord, säger Pehr Nortén.

Porträttbild på studenten Pehr Nortén. Foto: Privat.Resultatet i deras examensarbete visar att det experimentella modellförsöket grovt sett kunde modelleras med numeriska simuleringar. Men också att det finns förbättringspotential för att komma närmare den fysikaliska verkligheten.

Examensarbetet har nyligen presenterats både på SGI och Luleå tekniska universitet. Nu återstår bara att ge sig ut i yrkeslivet. Denise är redan där och Pehr har några arbetsintervjuer inbokade.

– De flesta i vår klass valde att göra examensarbete på företag. Det är inte lika vanligt att göra sitt examensarbete på en statlig myndighet. Men kopplingen till forskning och engagemanget från våra handledare gör att jag bara kan rekommendera det, säger Denise Marchesoni.

Examensarbetet:
Denise Marchesoni, Pehr Nortén. Numerisk modellering av deformationer i ett modellförsök på torv. Luleå tekniska universitet. Handledare SGI: Bo Vesterberg och David Rudebeck Handledare Luleå tekniska universitet: Hans Mattsson.


Om Statens geotekniska institut

Statens geotekniska institut (SGI) är en expertmyndighet. Vi arbetar för ett säkert, effektivt och hållbart byggande och ett hållbart användande av mark och naturresurser. I våra uppgifter ingår att förebygga jordskred, ras och stranderosion. Vi arbetar också med att ta fram ny kunskap och nya metoder för att sanera förorenade områden. Dessutom bidrar vi till arbetet med att nå de nationella miljökvalitetsmålen. De miljömål som framför allt berör vår verksamhet är God bebyggd miljö och Giftfri miljö.


Kontakt

Therese Ekstrand Amaya
Kommunikatör
Therese Ekstrand Amaya